Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie dotyczące obowiązku informowania w myśl ustawy o ochronie danych

Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas szczególne znaczenie. Dane osobowe to wszystkie dane dzięki którym Państwo możecie być zidentyfikowani osobiście. Przetwarzanie Państwa danych ma miejsce wyłącznie na podstawie obowiązujących uregulowań ustawowych wynikających z  wydanego przez UE Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO-UE) oraz Ustawy o telekomunikacji.

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych informujemy Państwa o przetwarzaniu danych mającym miejsce w ramach korzystania z naszej strony internetowej.

 

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za tę stronę internetową ponosi:

wpd onshore GmbH & Co. KG,

Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV),

28217 Bremen

 

Kontaktowanie się z nami

Jeśli nawiązujecie Państwo z nami kontakt poprzez formularz na stronie internetowej bądź pocztą  elektroniczną, podane przez Państwa dane zostaną zapisane w celu opracowania Państwa zapytania oraz na wypadek dodatkowych pytań. Danych tych bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej.  

Informujemy, iż przesyłanie/transmisja danych w internecie (np. podczas komunikowania się drogą mailową) może zawierać luki w systemie bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem do nich przez osoby trzecie nie jest możliwa.

 

Zapis ogólnych informacji w przypadku dostępu do naszej strony internetowej  

Podczas używania naszych stron internetowych, automatycznie rejestrowane są informacje ogólne (Server-Logfiles). Zawierają one na przykład rodzaj używanej przez Państwa przeglądarki, używanego systemu operacyjnego, nazwę domeny Państwa dostawcy usług internetowych i tym podobne. Powyższe informacje nie są jednak danymi osobowymi i nie dają możliwości powiązania ich z Państwa osobą. Z technicznego punktu widzenia informacje te są konieczne, by na naszej stronie internetowej prawidłowo przekazać Państwu treści, których poszukujecie. Anonimowe informacje tego rodzaju analizujemy statystycznie, by optymalizować nasze informacje w internecie oraz odpowiadającą za nie technikę.   

 

Ciasteczka [Cookies]

Przy pomocy tzw. ciasteczek, z których korzystamy na naszej stronie internetowej, możemy ułatwiać Państwu nawigację oraz umożliwić prawidłowe wyświetlanie się naszej strony internetowej. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które przy pomocy przeglądarki są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Nie wyrządzają żadnych szkód. Dzięki ciasteczkom otrzymujemy konkretne dane, takie jak Państwa adres IP, użytą przez Państwa przeglądarkę, system operacyjny używany na Państwa komputerze oraz Państwa połączenie internetowe. Bez Państwa zgody nie przekazujemy osobom trzecim uzyskanych przez nas danych i nie ma również miejsca powiązanie ich z Państwa danymi osobowymi.

Istnieje oczywiście możliwość korzystania z naszej strony internetowej bez ciasteczek. Przeglądarki internetowe zgodnie ze standardami są tak ustawiane, by akceptować ciasteczka. Dezaktywacji ciasteczek możecie Państwo dokonać w każdej chwili poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W tym celu należy użyć funkcji „Pomoc” na Państwa przeglądarce, by dowiedzieć się, jak można dokonać zmian w ustawieniach. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż jeśli wyłączycie Państwo użycie ciasteczek,  może dojść do ograniczenia funkcji na naszej stronie internetowej.

 

Usunięcie bądź zablokowanie danych

Stosujemy zasadę unikania danych i oszczędzania danych. Dlatego też Państwa dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne w celu uzyskania określonego tutaj celu ich użycia, lub tak długo, jak przewiduje ustawodawca. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały pobrane, bądź po upływie terminów przewidzianych przez ustawodawcę, dane te są regularnie blokowane bądź usuwane.   

 

Używanie narzędzi Google Analytics

Ta strona internetowa używa Google Analytics, usługę analizy stron internetowych Google Inc. (dalej: Google). Google Analytics używa tzw. „ciasteczek“ [Cookies], czyli danych tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze, a które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje stworzone przez ciasteczko dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej przekazywane są z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Z powodu aktywacji anonimizacji IP na tych stronach internetowych, Państwa adres IP zostanie jednakże najpierw przez Google  skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw objętych umowami w ramach traktatu dotyczącego europejskiego obszaru gospodarczego. Tyko w wyjątkowych przypadkach przekazywany będzie na serwer Google w Stanach Zjednoczonych pełny adres IP i tam będzie skracany.  Na zlecenie operatora tej strony internetowej  Google będzie używał tych informacji, by analizować użytkowanie przez Państwa tej strony internetowej, by sporządzać raporty o aktywnościach na stronie internetowej oraz by świadczyć operatorowi tej strony internetowej dalsze usługi związane z użytkowaniem strony internetowej oraz internetu. Przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę adres IP nie będzie przez Google łączony z innymi danymi. 

Możecie Państwo zapobiec zapisywaniu ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania Państwa przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, iż w takim przypadku nie wszystkie funkcje niniejszej strony internetowej mogą być w pełni dostępne. Ponadto macie Państwo możliwość zapobiec rejestrowaniu przez Google utworzonych przez ciasteczko danych odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez załadowanie dostępnego przez poniższy link plug-in przeglądarki i zainstalowanie: Browser-Add-on w celu dezaktywacji Google Analytics.

Alternatywnie lub dodatkowo oprócz Browser-Add-On można zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach poprzez kliknięcie na ten link. Zostanie wtedy zainstalowany na Państwa urządzeniu Opt-Out-Cookie. Zapobiega to w przyszłości zapamiętywaniu tej strony internetowej i tej przeglądarki przez Google Analytics tak długo, dopóki ciasteczko pozostaje zainstalowane na Państwa przeglądarce.

 

Użycie Adobe Typekit

W celu wizualnego kształtowania naszej strony internetowej używamy Adobe Typekit. Typekit to funkcja  Adobe Systems Software Ireland Ltd. zapewniająca nam dostęp do biblioteki krojów pism. W celu wykorzystania używanych przez nas krojów pism Państwa przeglądarka musi posiadać połączenie z serwerem Adobe w Stanach Zjednoczonych i załadować wymagany dla naszej strony internetowej krój pisma. Adobe otrzymuje poprzez to informację, iż nasza strona internetowa została wywołana przez Państwa adres IP. Dalsze informacje dotyczące Adobe Typekit znajdą Państwo we wskazówkach Adobe dotyczących ochrony danych, które można uzyskać na stronie: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

 

Używanie map Google

Ta strona internetowa w celu wizualizacji informacji geograficznych używa Google Maps API. Przy używaniu  Google Maps  Google pobiera również dane o używaniu funkcji mapy przez użytkowników,  przetwarza je i wykorzystuje. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdują się we Wskazówkach dotyczących ochrony danych Google. Tam, w centrum ochrony danych możecie Państwo również zmienić ustawienia dotyczące Państwa osobistej ochrony danych.

Obszerne instrukcje na temat zarządzania własnymi danymi w powiązaniu z produktami  Google znajdziecie Państwo tutaj.

 

Video wstawione na YouTube

Na niektórych naszych stronach internetowych wstawiamy filmy z YouTube. Operatorem  poszczególnych  Plug-in są YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Podczas odwiedzania strony z YouTube-Plugin, utworzone zostaje połączenie z serwerem  YouTube. Przy tym  YouTube otrzymuje informację, jakie strony Państwo odwiedzacie. Kiedy jesteście zalogowani na swoim koncie - YouTube-Account, YouTube może Państwa zachowania w sieci przyporządkować do Państwa osobiście. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej ze swojego konta na YouTube.

Podczas włączenia video na YouTube, usługodawca stosuje ciasteczka, które zbierają wskazówki na temat zachowań użytkowników.

Jeśli ktoś zdeaktywował zapisywanie ciasteczek w Google-Ad-Programm, nie musi się ich obwiać  również podczas oglądania video na YoutTube. YouTube gromadzi jednak również w innych ciasteczkach informacje użytkowe nie odnoszące się do danych osobowych. Jeśli chcecie Państwo temu zapobiec, należy zapisywanie ciasteczek zablokować na przeglądarce. 

Dalsze informacje o ochronie danych na „YouTube“ znajdują się w oświadczeniu oferenta o ochronie danych pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Państwa prawa

Jako użytkownik macie Państwo prawo, na wniosek, otrzymać bezpłatną informację, jakie Pani/Pana dane osobowe zostały zapisane. Ponadto macie Państwo prawo do poprawienia błędnych danych oraz do ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli Państwa życzenie nie jest sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych, macie Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli to dotyczy, możecie Państwo skorzystać również z prawa do przeniesienia danych.   Użytkownicy tej strony internetowej mogą ponadto skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu i w każdej chwili wyrazić sprzeciw na przetwarzanie swoich danych osobowych.    

Jeśli chcecie Państwo odwołać udzielone zgody, należy zwrócić się drogą pocztową bądź mailową do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.

W przypadku przypuszczenia, iż Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość złożenia skargi w odpowiednim urzędzie nadzoru.

 

Zmiana naszych postanowień dotyczących ochrony danych

Zastrzegamy sobie możliwość ewentualnego dostosowywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych, tak by zawsze odpowiadało aktualnym prawnym wymaganiom, lub by zmiany w zakresie naszych świadczeń objąć również oświadczeniem o ochronie danych, np. w przypadku wprowadzenia nowych usług serwisowych. Przy Państwa ponownej wizycie obowiązuje wtedy nowe oświadczenie o ochronie danych.

 

Pytania do pełnomocnika ds. ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych i/lub chęci skorzystania z Państwa praw,  proszę się zwracać bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

 

Adres

wpd onshore GmbH & Co. KG,

Datenschutzbeauftragter

Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV),

28217 Bremen

E-Mail

Datenschutz@wpd.de

 

 

 

Kontakt Gruppa wpd SitemapOchronie Danych