Grupa wpd

wpd jest deweloperem i przedmiotem finansującym projektów farm wiatrowych, fotowoltaicznych i biomasy na całym świecie. Firma działa w Polsce od 2008r. rozwijając znaczną sieć możliwości projektowych, początkowo jako największy udziałowiec oraz podstawowy inwestor spółki partnerskiej, jak i teraz jako samodzielna spółka wpd Polska.

wpd jest operatorem oraz deweloperem instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych z wyraźnym naciskiem na energetykę wiatrową. Spółka wpd, założona w Niemczech, od 15 lat przyczynia się do stałego rozwoju projektów. Około 960 pracowników wpd działa obecnie w 20 krajach na całym świecie. Łącznie wpd zrealizowała projekty onshore z około 1.600 turbinami o mocy wynoszącej 2.800 MW. Obecnie wpd planuje projekty na lądzie o ogólnej mocy 6.700 MW na całym świecie.

Oprócz naszej działalności na lądzie, wpd jest jednym z czołowych europejskich deweloperów offshore z łączną zrealizowaną mocą wynoszącą 10.000 MW. Jedna z pierwszych komercyjnych elektrowni wiatrowych offshore, Baltic I, rozwinięta przez wpd znajduje się w eksploatacji od maja 2011 roku. wpd rozwija projekty na morzu w Niemczech, Szwecji, Finlandii, Danii, Francji i we Włoszech.
 
Jako lider niemieckiego rynku, z wieloletnim udziałem w inwestycjach kapitałowych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, zespól wpd dysponuje szerokim doświadczeniem i wiedzą. Od wielu lat spółka wpd otrzymuje corocznie ocenę "A", tzw. "A-Rating" od Euler Hermes Agency, spółki zależnej Grupy Allianz.

Więcej informacji o spółce dominującej można znaleźć pod wpd.de/en/home
 

Kontakt

wpd Polska sp. z o.o.
ul. Głogowska 31/33
60-702 Poznań
Poland

Tel.: +48 61 639 010 0
» Send Email

Downloads

 » broszura
(wersja angielska)

Kontakt Gruppa wpd SitemapOchronie Danych