Praca z właścicielami gruntów

Rolnicy rozumieją znaczenie i korzyści płynące ze zróżnicowania ich działalności. Wiedzą, że aby zapłacić rachunki, szczególnie w trudnych ekonomicznie czasach, nieustannie należy szukać sposobów, aby czerpać zyski z ziemi. Przy dzisiejszych osiągnięciach w rozwoju energetyki wiatrowej, rolnicy mogą jednocześnie sadzić rośliny i generować energię z powietrza - wszystko na tym samym kawałku gruntu. Płatności płynące z dzierżawy gruntów, na których zostaną zainstalowane turbiny wiatrowe, mogą zapewnić stabilne uzupełnienie dochodów rolnika i pomóc utrzymać równowagę w wahających się cenach rynkowych. Wykorzystywanie energii wiatru może pomoc ocalić gospodarstwo rodzinne, utrzymując w ten sposób obszary wiejskie.

wpd jest niemiecką korporacją wartą zaufania, która szuka możliwości pracy z właścicielami gruntów, aby rozwijać farmy wiatrowe w Polsce. wpd współpracuje z właścicielami gruntów przy rozwoju farm wiatrowych tak, aby wszyskie strony znajdowały się w wygranej sytuacji. Właściciele posiadłości udostępniają grunt pod dzierżawę, na którym zostanie zainstalowana turbina wiatrowa. Otrzymują oni regularne dochody bez ponoszenia żadnych, związanych ze współpracą, kosztów. W wielu przypadkach taki dodatkowy dochód pozwala rolnikom na utrzymanie działalności gospodarczej dla obecnych i przyszłych pokoleń.

W trakcie negocjacji wyznaczane są wszystkie warunki współpracy. Na przykład, że po wygaśnięciu umowy deweloper demontuje turbiny i przywraca grunt do pierwotnego stanu lub umowa jest renegocjowana i turbiny zostaną zastąpione uaktualnionym sprzętem. W trakcie trwania umowy właściciele gruntów mogą zadecydować czy chcą utrzymać działalność rolną czy też sprzedać swoje grunty.


Kontakt

wpd Polska sp. z o.o.
ul. Głogowska 31/33
60-702 Poznań
Poland

Tel.: +48 61 639 010 0
» Send Email

Kontakt Gruppa wpd SitemapOchronie Danych