MENADŻER ds. KONTRAKTOWANIA OZE (K/M)

Shape your future with us!

Work in the high-growth industry of renewable energies

Energia odnawialna, taka jak wiatr, słońce czy biomasa, osiąga oszałamiające tempo wzrostu na mapie całego świata. Rola, jaką odgrywają odnawialne źródła energii we współczesnym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, zwiększa się nie tylko ze względu na malejące rezerwy paliw kopalnych, ale również wraz z rosnącą świadomością społeczeństw związaną z potrzebą ochrony środowiska w którym żyjemy.

Grupa wpd, zatrudniając ponad 4.000 pracowników w 31 krajach, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu tej zmiany. Jako specjaliści w zakresie planowania, finansowania, realizacji i obsługi parków wiatrowych i fotowoltaicznych na lądzie, jak i parków wiatrowych na morzu, staliśmy się liderem rynku w Niemczech oraz znaczącym partnerem na rynkach światowych.

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy w Polsce, poszukujemy osoby na stanowisko:

MENADŻER ds. KONTRAKTOWANIA OZE (K/M)

Miejsce świadczenia pracy: cała Polska. Siedziba biura: Poznań.

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie w szczególności za:

 • negocjowanie i zawieranie umów z właścicielami gruntów zabezpieczających teren pod inwestycje parków wiatrowych i parków fotowoltaicznych
 • aktywne wsparcie zespołu w terenie w działaniach związanych z rozwojem projektów wiatrowych i parków fotowoltaicznych, aż do momentu uzyskania niezbędnych pozwoleń, w tym pozwoleń na budowę
 • rozwój współpracy z właścicielami gruntów oraz władzami samorządowymi, na terenie których planowana jest realizacja inwestycji, w tym utrzymywanie pozytywnych relacji w trakcie rozwoju projektów
 • przygotowywanie sprawozdań z działań prowadzonych w terenie

Profil kandydata:

 • jeśli masz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje, najlepiej pod projekty parków wiatrowych bądź fotowoltaicznych
 • jesteś specjalistą otwartym na nowe wyzwania, potrafiącym budować partnerskie relacje na zewnątrz, jak i we własnym zespole
 • posiadasz umiejętność organizacji i koordynacji pracy swojej oraz zespołu, a także umiejętność pracy pod presją czasu
 • jesteś skrupulatny, sumienny i lojalny w realizacji własnych zadań
 • posiadasz umiejętność czytania map geodezyjnych oraz korzystania z systemów GIS (geoportal itp.) oraz elektronicznego systemu ksiąg wieczystych
 • posiadasz prawo jazdy kat. B
 • jesteś gotowy do pracy w delegacji w wymiarze 70%-80% czasu

TO WŁAŚNIE SZUKAMY CIEBIE!

Dlaczego wpd jest dla CIEBIE:

 • nie boimy się powierzać odpowiedzialnych zadań odpowiedzialnym ludziom
 • nie obawiamy się wewnętrznej rywalizacji i ambitnych wyzwań, bo praca zespołowa w myśl zasady „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” gwarantuje sukces wszystkim
 • cieszymy się, gdy podnosisz kwalifikacje, bo tylko mądrzy ludzie budują mądrą firmę
 • u nas nie musisz obawiać się braku stabilności. Od ponad dwudziestu lat wspieramy pracowników na wielu rynkach europejskich i światowych nigdy nie zostawiając ich „na lodzie”
 • współpraca w międzynarodowym zespole w gronie doświadczonych osób nam, a teraz i Tobie, może sprawić dużą przyjemność
 • wierzymy w Twoje umiejętności przekładające się w zaangażowanie

Jeśli chciałbyś dołączyć do zespołu WPD prześlij Twoje CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim na adres:

info@wpd-polska.pl  z dopiskiem MENADŻER ds. KONTRAKTOWANIA OZE”

Prosimy o umieszczenie na dokumentach rekrutacyjnych Państwa zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach.”