Grupa wpd

wpd jest deweloperem i podmiotem finansującym projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych na całym świecie. Firma działa w Polsce od 2008 r. znacznie rozwijając swoje możliwości projektowe, początkowo jako największy udziałowiec oraz podstawowy inwestor spółki partnerskiej, a teraz jako samodzielna spółka wpd Polska.

Grupa wpd jest operatorem oraz deweloperem instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, naszym priorytetem jest energetyka wiatrowa. Założona w Niemczech spółka wpd od ponad 20 lat stale rozwija projekty w 31 krajach. Na całym świecie zrealizowane zostały projekty onshore o łącznej mocy 6.079 MW, w których wybudowano 2.619 turbin wiatrowych. Planowane są kolejne projekty o łącznej mocy ok. 19.320 MW.

Jako lider niemieckiego rynku z wieloletnim udziałem w inwestycjach kapitałowych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii grupa wpd dysponuje szerokim doświadczeniem i wiedzą. Od wielu lat nasza Spółka otrzymuje corocznie ocenę “A”, tzw. “A-Rating” od Euler Hermes Agency, spółki zależnej Grupy Allianz.

Więcej informacji o spółce dominującej można znaleźć pod wpd.de/en/home

Film grupy wpd