wpd Polska

wpd Polska sp. z o. o. jest spółką wchodzącą w skład grupy wpd AG, będącej liderem w sektorze energetyki wiatrowej. Grupa zarządza farmami wiatrowymi o łącznej mocy ponad 6.670 MW.

Zajmujemy się realizacją każdego etapu projektu, od początkowych faz rozwoju inwestycji, poprzez pozyskanie finansowania i budowę, aż do eksploatacji. Jesteśmy w pełni samodzielnym operatorem parków wiatrowych m.in. w Niemczech, w Polsce, we Francji i w Chorwacji.

wpd Polska sp. z o. o. jest deweloperem rozwijającym projekty w pełnym zakresie, z zachowaniem najwyższych standardów na wszystkich etapach rozwoju projektu.
Spółka obecnie poszerza swoją działalność na rynku polskim i poszukuje partnerów/projektów w obszarze energetyki wiatrowej.

Dotychczasowe osiągnięcia to realizacja projektów o mocy:

  • Słupca-Kołaczkowo: 45 MW,
  • Jarocin-Koźmin: 42,5 MW,
  • Krotoszyn: 10 MW,
  • Jarocin-Wschód: 5 MW,
  • Bielice: 5 MW,
  • Koźmin Pilot: 4,8 MW,
  • Czyżewo: 6 MW.

 

Filozofia wpd opiera się na koncepcji mówiącej, że inteligentne korzystanie z zasobów naszej planety jest równoznaczne z postrzeganiem energii w nowy sposób.

Atmosfera naszego globu znajduje się w nieustannym ruchu. Wiatr powstaje na skutek przesuwania się ogromnych mas powietrza, które dążą do osiągniecia równowagi między obszarami wysokiego i niskiego ciśnienia.

dowiedz się więcej

Rozwijamy energetykę wiatrową w 31 krajach. Zainstalowaliśmy ponad 2.750 turbin wiatrowych.

Projekty w Polsce

Film wpd Polska

wpd jest deweloperem i podmiotem finansującym projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych na całym świecie.

dowiedz się więcej

wpd wspiera zmianę systemu energetycznego. Jesteśmy operatorem oraz deweloperem instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, naszym priorytetem jest pozyskiwanie energii wiatrowej.

dowiedz się więcej