Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o obowiązku informacyjnym w rozumieniu Ustawy o ochronie danych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których możliwa jest Państwa osobista identyfikacja. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych (RODO) oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne (TKG).

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych informujemy o przetwarzaniu danych, które ma miejsce podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Jednostka odpowiedzialna

Jednostką odpowiedzialną za niniejszą stronę jest:
wpd Polska sp. z o. o
ul. Głogowska 31-33
60-702 Poznań

Dane dotyczące użytkowników do celów statystycznych

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, tak zwane dane dotyczące użytkownika są do celów statystycznych tymczasowo oceniane na naszym serwerze sieciowym jako dane logowania, aby poprawić jakość działania naszych stron internetowych. Taki zestaw danych składa się z

 • nazwy i adresu żądanej treści,
 • daty i godziny zapytania,
 • ilość przesłanych danych,
 • statusu dostępu (treść przeniesiono, treść nie została znaleziona),
 • opisu używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego,
 • linku referencyjnego strony, z której trafili Państwo na naszą,
 • adresu IP komputera wysyłającego zapytanie, który jest skrócony w taki sposób, aby uniemożliwić powiązanie z osobą.

Wymienione dane protokołowe są analizowane w sposób anonimowy.

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby możliwie kompleksowo chronić Państwa dane przed niepożądanym dostępem. Na naszych stronach internetowych stosujemy metodę szyfrowania. Państwa dane są przesyłane z Państwa komputera na nasz serwer i odwrotnie internetowo z zastosowaniem szyfrowania TLS. Zwykle można rozpoznać to po tym, że na pasku stanu Państwa przeglądarki symbol kłódki jest zamknięty, a wiersz adresu zaczyna się od https://.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami drogą mailową, podane przez Państwa dane zostaną zapisane w celu obsługi zgłoszenia oraz na wypadek dalszych pytań. Wykorzystujemy te dane na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Usuwamy Państwa dane, jeśli nie są już potrzebne i jeśli nie ma ustawowych wymogów dotyczących ich przechowywania.

W dowolnym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych. W tym celu proszę o kontakt na adres datenschutz@wpd.de

Wymagane pliki cookie

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookie, które są konieczne do korzystania z naszych stron internetowych.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które można zapisać i odczytać na swoim urządzeniu końcowym. Rozróżnia się sesyjne pliki cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki, oraz stałe pliki cookie, które są przechowywane poza sesją indywidualną. Nie używamy tych wymaganych plików cookie do analizy, śledzenia ani do celów reklamowych. Niektóre z tych plików cookie zawierają wyłącznie informacje o niektórych ustawieniach i nie mogą być powiązane z konkretną osobą. Mogą być również konieczne w celu zapewnienia wskazówek dla użytkownika, bezpieczeństwa i wdrażania witryny.

Wykorzystujemy te pliki cookie na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO.
Można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o umieszczeniu plików cookie. Dzięki temu stosowanie plików cookie będzie dla Państwa przejrzyste. Poza tym, za pomocą naszego banera (link) można usunąć pliki cookie lub dokonać zmiany ustawień przeglądarki i zapobiec zapisywaniu nowych plików cookie. Proszę pamiętać, że nasza strona internetowa może wówczas nie być wyświetlana, a niektóre funkcje będą technicznie niedostępne.

Usunięcie lub blokada danych

Przestrzegamy zasad minimalizacji i ograniczenia przechowywania danych. Dlatego przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów wymienionych w niniejszym oświadczeniu lub zgodnie z różnymi prawnie przewidzianymi okresami przechowywania. Po ustaniu celu lub po upływie tych terminów odpowiednie dane będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Stosowanie Matomo

W celu dostosowania naszej strony internetowej do potrzeb, stosujemy narzędzia do analizy sieci „Matomo”. Na podstawie pseudonimów Matomo tworzy profile użytkownika. W tym celu stałe pliki cookie są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i przez nas odczytywane. W ten sposób jesteśmy w stanie rozpoznać powracających odwiedzających i policzyć ich.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, o ile wyrazili Państwo swoją zgodę za pośrednictwem naszego banera.

W dowolnej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Proszę aby w tym celu skorzystać z tego linku i wprowadzić odpowiednie ustawienia za pośrednictwem naszego bannera.

Program Matomo to projekt open source. Informacje zewnętrznego dostawcy dotyczące ochrony danych są dostępne pod adresem https://matomo.org/privacy/

Stosowanie czcionek Adobe Fonts

Używamy Adobe Fonts do wizualnego projektowania naszej strony internetowej. Adobe Fonts to usługa świadczona przez Adobe Systems Software Ireland Ltd., która umożliwia nam dostęp do biblioteki czcionek. Aby uzyskać używane przez nas czcionki, Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerem Adobe w USA i pobrać czcionkę wymaganą dla naszej strony internetowej. Adobe otrzymuje w ten sposób informację, że nasza strona internetowa została otwarta z Państwa adresu IP.

Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez zewnętrznego dostawcę.

Połączenie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO oraz dlatego, aby nasza strona internetowa była jak najbardziej atrakcyjna i informacyjna.

 • Funkcja techniczna i treść: Adobe Font (czcionka internetowa)
 • Strona trzecia: Adobe Systems Software Ireland Ltd.
 • Przekazywanie do państw trzecich zgodnie z informacjami dostarczonymi przez dostawcę i zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych: Porozumienie Privacy Shield (art. 45 ust. 1 )
 • Skorzystanie z prawa do sprzeciwu: Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej strony internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące czcionek Adobe Fonts znajdą Państwo w naszych wskazówkach Adobe dotyczących ochrony danych, które można pobrać tutaj: www.adobe.com/privacy/typekit.html

Stosowanie Google Maps

Na naszych stronach internetowych wprowadzamy usługi mapowe, które nie są zapisywane na naszych serwerach. Aby wejście na naszą stronę internetową z połączonymi usługami mapowymi nie powodowało automatycznie ponownego ładowania treści stron trzecich, w pierwszym kroku pokazujemy tylko lokalnie zapisane ikony podglądu map. Dzięki temu zewnętrzny dostawca nie otrzymuje żadnych informacji.

Dopiero po kliknięciu ikony podglądu zawartość strony zewnętrznego dostawcy zostanie załadowana ponownie. W ten sposób dostawca zewnętrzny otrzymuje informację, że otworzyli Państwo naszą stronę oraz technicznie wymagane dane dotyczące użytkowania. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez zewnętrznego dostawcę. Klikając na ikonę podglądu wyrażają Państwo zgodę na ponowne załadowanie treści od zewnętrznego dostawcy. W dowolnej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę.

Połączenie odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z. art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, o ile wyrazili Państwo swoją zgodę poprzez kliknięcie na ikonę podglądu.

 • Strona trzecia: Google (USA)
 • Odpowiedni poziom ochrony danych: Porozumienie Privacy Shield (art. 45 ust. 1 RODO)
 • Odwołanie zgody: Jeśli kliknęli Państwo na ikonę podglądu, treści zewnętrznego dostawcy zostaną natychmiast ponownie załadowane. Jeśli nie życzą sobie Państwo takiego ładowania na innych stronach, proszę nie klikać na ikonę podglądu.

Połączone filmiki video

Na naszych stronach internetowych wprowadzamy filmiki video, które nie są zapisywane na naszych serwerach. Aby wejście na naszą stronę internetową z połączonymi filmikami video nie powodowało automatycznie ponownego ładowania treści stron trzecich, w pierwszym kroku pokazujemy tylko lokalnie zapisane podglądy map. Dzięki temu dostawca będący stroną trzecią nie otrzymuje żadnych informacji.

Dopiero po kliknięciu ikony podglądu zawartość strony zewnętrznego dostawcy zostanie załadowana ponownie. W ten sposób dostawca zewnętrzny otrzymuje informację, że otworzyli Państwo naszą stronę oraz technicznie wymagane dane dotyczące użytkowania. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez zewnętrznego dostawcę. Klikając na ikonę podglądu wyrażają Państwo zgodę na ponowne załadowanie treści od zewnętrznego dostawcy. W dowolnej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę.

Połączenie odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z. art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, o ile wyrazili Państwo swoją zgodę poprzez kliknięcie na ikonę podglądu.

 • Osoba trzecia: Vimeo (USA)
 • Odpowiedni poziom ochrony danych: Porozumienie Privacy Shield (art. 45 ust. 1 RODO)
 • Odwołanie zgody: jeśli kliknęli Państwo na ikonę podglądu, treści zewnętrznego dostawcy zostaną natychmiast ponownie załadowane. Jeśli nie życzą sobie Państwo takiego ładowania na innych stronach, proszę nie klikać na ikonę podglądu.

Państwa prawa jako osoby zainteresowanej

Przetwarzając Państwa dane osobowe, RODO przyznaje Państwu jako osobie zainteresowanej określone prawa:

Prawo do informacji (art. 15 RODO)
Mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe; W takim przypadku mają Państwo prawo do informacji o tych danych osobowych oraz informacji szczegółowo wymienionych w art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)
Mają Państwo prawo do niezwłocznego żądania sprostowania dotyczących Państwa nieprawdziwych danych osobowych oraz w razie potrzeby uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia (art. 17 RODO)
Mają Państwo prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, pod warunkiem, że zachodzi jeden z powodów określonych w art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli zostanie spełniony jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO, np. jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na czas sprawdzenia przez osobę odpowiedzialną.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
W niektórych przypadkach, szczegółowo wymienionych w art. 20 RODO, mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przesłania tych danych stronie trzeciej.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
Jeśli dane są pobierane na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych w celu ochrony interesu publicznego lub w ramach sprawowania władzy publicznej), mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją potwierdzone i podlegające ochronie powody do ich przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesem, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych, zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa do wniesienia skargi można w szczególności dochodzić wobec organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych

Nasz zewnętrzny pełnomocnik ds. ochrony danych chętnie udzieli Państwu informacji na temat ochrony danych pod następującymi danymi kontaktowymi:

datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Internet: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-mail: office@datenschutz-nord.de

Jeśli skontaktują się Państwo z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych, prosimy o podanie również odpowiedzialnego podmiotu wskazanego w stopce.