Rozwój, finansowanie, budowa i eksploatacja projektów wiatrowych i słonecznych

Projekty farm wiatrowych są bardzo złożone pod względem planowania. wpd wspiera rozwój projektów farm wiatrowych na lądzie na każdym etapie ich rozwoju, w celu zapewnienia osiągnięcia celów i zagwarantowania opłacalności.

Farmy wiatrowe lokalizowane na morzu są kluczowym elementem procesu dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej. Wspierając rozwój tych projektów, wpd wykorzystuje swoje bogate doświadczenia, bazując na skutecznych sojuszach i odniesionych już sukcesach.

Energia słoneczna stanowi kolejny ważny czynnik przybliżający nas do transformacji energetycznej.  wpd działa również na tym rosnącym rynku na całym świecie i rozszerza swoje portfolio.

Grupa wpd - fakty onshore i offshore w liczbach:

5.150 MW
mocy zainstalowanej
3.200
pracowników
Projekty lądowych farm wiatrowych o mocy
12.400 MW
Projekty morskich farm o mocy
13.960 MW
2.400
wybudowanych elektrowni wiatrowych
28
krajów na świecie
Projekty fotowoltaiczne o mocy
1.650 MW

wpd Polska sp. z o. o. jest spółką wchodzącą w skład grupy wpd AG, będącej liderem w sektorze energetyki wiatrowej. Grupa wpd zarządza farmami wiatrowymi o łącznej mocy ponad 2GW.

dowiedz się więcej