Współpraca z właścicielami gruntów

Rolnicy rozumieją znaczenie i korzyści płynące ze zróżnicowania ich działalności. Wiedzą, że aby utrzymać płynność finansową, szczególnie w trudnych ekonomicznie czasach, nieustannie należy szukać sposobów, aby czerpać zyski z ziemi. Przy dzisiejszych osiągnięciach w rozwoju energetyki wiatrowej, rolnicy mogą jednocześnie sadzić rośliny i generować energię z powietrza – wszystko na tym samym kawałku gruntu. Płatności płynące z dzierżawy gruntów, na których zostaną zainstalowane turbiny wiatrowe, mogą zapewnić stabilne uzupełnienie dochodów rolnika i pomóc utrzymać równowagę przy wahających się cenach rynkowych. Wykorzystywanie energii wiatru może pomóc utrzymać gospodarstwo rodzinne, wspomagając w ten sposób obszary wiejskie.

wpd jest niemiecką korporacją wartą zaufania, która szuka możliwości współpracy z właścicielami gruntów, aby rozwijać farmy wiatrowe w Polsce. wpd współpracuje z właścicielami gruntów przy rozwoju farm wiatrowych tak, aby każda ze stron znajdowała się w wygranej sytuacji. Właściciele posiadłości udostępniają grunt pod dzierżawę, na którym zostanie zainstalowana turbina wiatrowa. Otrzymują oni regularne dochody bez ponoszenia żadnych  kosztów związanych ze współpracą. W wielu przypadkach taki dodatkowy dochód pozwala rolnikom na utrzymanie działalności rolniczej dla obecnych i przyszłych pokoleń.

W trakcie negocjacji wyznaczane są wszystkie warunki współpracy. Ustalony zostaje na przykład demontaż turbiny przez dewelopera po wygaśnięciu współpracy, a grunt przywrócony zostaje do stanu sprzed rozpoczęcia budowy. Umowa może być też renegocjowana, a turbiny zastąpione uaktualnionym sprzętem. W trakcie trwania umowy właściciele gruntów mogą zadecydować, czy chcą utrzymać działalność rolną, czy też sprzedać swoje grunty.

“Prace nad rozbudową tej farmy trwały od 2013 r.  i nowi właściciele również wybrali wpd na swojego partnera. Doceniamy, że mogliśmy pracować z nimi jak równy z równym!”

Hermann Cordes

Rolnik i przewodniczący grupy właścicieli dla rozbudowy farmy w Wilstedt, Dolna Saksonia