Filozofia

Filozofia wpd opiera się na koncepcji mówiącej, że inteligentne korzystanie z zasobów naszej planety jest równoznaczne z postrzeganiem energii w nowy sposób.

Atmosfera naszego globu znajduje się w nieustannym ruchu. Wiatr powstaje na skutek przesuwania się ogromnych mas powietrza, które dążą do osiągnięcia równowagi między obszarami wysokiego i niskiego ciśnienia. Dostępna technologia służy do zdobywania tej kinetycznej lub potencjalnej siły wiatru i przetwarzania jej w efektywną formę użytkowej energii elektrycznej. Współpracując z naturalnymi źródłami klimatu naszej planety, unikamy ich niszczenia.

Stajemy się coraz bardziej świadomi faktu, że paliwa kopalne są ograniczone. Powoli, ale nieuchronnie stają się nieprzystępne. Zdajemy sobie sprawę również z tego, że paliwa kopalne stanowią zagrożenie dla naszych ekosystemów, klimatu i zdrowia. Odnawialne źródła energii takie jak energia wiatrowa oferują czystą, zrównoważoną alternatywę.

Wiatr zmienia się nieustannie, my staramy się zmienić tradycyjne perspektywy postrzegania energii. Stale kontrolujemy i analizujemy naszą pracę poszukując nowych rozwiązań, śledzimy i wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne… Wiatr uczy nas wytrwałości, szacunku do jego mocy, oraz cierpliwości w znajdywaniu najlepszych rozwiązań dla jego kapryśnej obecności. Współpracujemy z wiatrem, a dzięki tej współpracy osiągamy długoterminowe sukcesy oraz możliwości zbudowania pewnej i stabilnej przyszłości.